0182-374339 info@solexhuren.nl

Annuleer en Verhuur Voorwaarden Solex & E-chopper.

Annuleer- en verhuurwoorden voor een dag weg met de solex of e-chopper. Bij het huren van een solex zijn er een aantal voorwaarden waar, ter plekke, voor getekend dient te worden. Hieronder kan je ze alvast doorlezen, zodat je op de hoogte bent wanneer je hier aan komt. Des te sneller kan jij jouw nostalgische rit gaan maken met deze te gekke ouderwetse solexen!

Neem contact op!

Bel: 0182-374339
Email: info@solexhuren.nl

cenf sporting

Verhuur voorwaarden Solex

Voor het huren van de solex zijn dient er akkoord gegaan te worden met onderstaande voorwaarden. Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Rijbewijs

De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. C&F SPORTING BV wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Aansprakelijk

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde solex tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan C&F SPORTING BV worden voldaan. De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de solex, indien dit materiële gebrek aan C&F SPORTING BV kan worden toegerekend.

Schadevergoeding

Ten alle tijde is C&F SPORTING BV gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van C&F SPORTING BV op aanvullende schadevergoeding.

Misbruik

C&F SPORTING BV is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Diefstal

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door C&F SPORTING BV niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een solex is vastgesteld op € 750,00 per solex.

Omgaan met

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Onderhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Vroegtijdige terug bezorging

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Verkeersregels

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Verzekering

C&F SPORTING BV verklaart dat er ten behoeve van de solex een WA-verzekering is afgesloten met een eigen risico van € 175,00 per gebeurtenis.

Overschrijding huurperiode

Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per solex, per kwartier of een gedeelte daarvan
€ 3,00 extra bovenop de huursom.

0182-374339

info@solexhuren.nl

logo c&f sporting

Annuleringsvoorwaarden

Onze algemene annuleringsvoorwaarden vind je hieronder. Deze gelden voor zowel de solex als de e-chopper, neem ze daarom even goed door wanneer je bij ons boekt.

p

Annulering

Tot 56 dagen voor aanvang                           10% van het totale factuurbedrag

Van 56 tot 42 dagen voor aanvang               25% van het totale factuurbedrag

Van 42 tot 28 dagen voor aanvang               50% van het totale factuurbedrag

Van 28 tot 7 dagen voor aanvang                 75% van het totale factuurbedrag

Binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang      100% v.h. totale factuurbedrag

Annulering dient altijd per aangetekend schrijven (e-mail) te geschieden

p

Wijzigingen

Wijzigingen van het aantal personen kunnen tot uiterlijk 7 werkdagen voorafgaande aan het arrangement aan ons worden doorgegeven met een marge van maximaal 10%.

Mochten eventuele mutaties van het aantal perso­nen niet aan ons worden doorgegeven, zijn wij genoodzaakt 100% van de prijs per persoon te berekenen.           

Onderdeel van C&F SPORTING BV

 

Ambachtweg 35

2841 MB MOORDRECHT

TEL: 0182-374339

FAX: 0182-378171

K.v.K 29040466

0182-374339

info@solexhuren.nl

logo van echopper-huren.nl

Verhuur voorwaarden e-chopper

Voor het huren van de e-chopper dient er akkoord gegaan te worden met onderstaande voorwaarden. Vragen hierover? Neem dan gerust even contact met ons op!

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de E-Chopper  in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. C&F SPORTING BV wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde E-Chopper   tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan C&F SPORTING BV worden voldaan.

Artikel 3:

Ten alle tijde is C&F SPORTING BV gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van C&F SPORTING BV op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:

C&F SPORTING BV is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper   naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper  , daar deze door C&F SPORTING BV niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

De dagwaarde van een E-chopper is vastgesteld op € 1450,00 per E-Chopper

Artikel 6:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

 

Artikel 7:

De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de E-Chopper,  indien dit materiële gebrek aan C&F SPORTING BV kan worden toegerekend.

Artikel 8:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper   aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.  

Artikel 9:

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10:

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. a) De trottoirbanden op en af te rijden.
  2. b) Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  3. c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 11:

C&F SPORTING BV verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten met een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

Artikel 12:

Overschrijding huurperiode:

Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier of een gedeelte daarvan € 3,00 extra bovenop de huursom.

Overschrijding van het aantal kilometers:

Huur e-chopper 3 uur met  maximaal 35 km. Per 5 km extra € 3,00

Huur e-chopper voor een hele dag maximaal 60 km actieradius. Per 5 km extra € 3,00

Deze zullen verrekend worden met de gestorte borg a € 100,00

0182-374339

info@solexhuren.nl

Reserveer vandaag nog

Geef ons door welke route je wilt rijden en vanaf welke locatie je wilt vertrekken. Ook eventuele andere wensen kan je direct aan ons door geven. Wij zorgen dan dat we hier een geweldige dag uit van maken. Natuurlijk communiceren wij alles met je zodat je zeker bent van een passend uitje die helemaal naar jouw wens is!

OVER ONS

Onderdeel van C&F Sporting BVwww.solexhuren.nl is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in events in het Groene Hart. Bij ons ben je aan het goede adres voor jouw dagje weg in de omgeving van Gouda, de Krimpenerwaard, Zuidplas, Rotterdam en Den Haag

LOCATIES

  • Vertrek locatie Moordrecht | Gouda
  • Vertrek locatie Breda
  • Vertrek locatie Hazerswoude
  • Vertrek locatie Vlaardingen
  • Vertrek vanaf eigen locatie